fbpx

Privacy
beleid

Privacy beleid van VierVakantie B.V.

Bij het huren, kopen of bemiddelen van een camper, vragen wij om jouw persoonsgegevens. VierVakantie B.V. gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende beleid.

VierVakantie B.V. (dochtermaatschappij van WorkRelax B.V.), statutair gevestigd aan de Grote Woerdlaan 36b te Naaldwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76722880, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. VierVakantie B.V. is te bereiken via info@viervakantie.nl en 0174-209001.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VierVakantie B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Verplichte identificatie bij camperhuur

Bij het huren van een camper hebben wij voor de verzekering een kopie van jouw rijbewijs en paspoort nodig. Ter voorkoming van identiteitsfraude adviseren wij je:

op de kopie aan te geven dat het om een kopie gaat en waarvoor deze kopie nodig is;

het Burgerservicenummer (BSN) door te strepen;

gebruik te maken van de app KopieID van de Rijksoverheid op jouw smartphone teneinde aan de voornoemde punten te voldoen. NB: Gelieve het rijbewijsnummer niet door te halen; deze is nodig ter controle van de geldigheid van jouw rijbewijs.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Om je te informeren over wijzigingen en bijzonderheden van onze diensten en producten.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken enkel noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze diensten aan onze klanten. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Deze externe partij is:

Google Analytics; voor statistische analyses van onze website;

VierVakantie B.V. verstrekt de voornoemde gegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

VierVakantie B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we jouw gegevens. Je hebt altijd het recht om ons te vragen om je gegevens te verwijderen. Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@viervakantie.nl. VierVakantie B.V. beoordeelt jouw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien er geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek.

Recht op inzage en controle

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan jou bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Je hebt het recht op inzage en verwijdering van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening onjuistheden, dan kun je schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@viervakantie.nl. VierVakantie B.V. voldoet binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek.

Verder heb je het recht om ons te melden dat je geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kun je melden door een e-mail te sturen naar info@viervakantie.nl of door gebruik te maken van de afmeldlink in elke nieuwsbrief die wij versturen.